• Bilete 1 av 6 - Olga Bjoner med bilen ho vann i Tidens Tegns (dagens VG) sitt julelotteri. Foto: Privat

  • Bilete 2 av 6 - Få andre norske kvinner har opplevd eit liv så kontrastfylt som Olga Bjoner. Ho var elska, beundra og blei mottatt som ei stjerne. Ho enda opp med å bli den mest hata kvinna i landet.

  • Bilete 3 av 6 - Olga Bjoner i Stavanger. Ingen tvil om kven som er «førerkvinnen»

  • Bilete 4 av 6 - Denne bunaden fekk Olga Bjoner i gåve frå bondekvinnelag i Hordaland.

  • Bilete 5 av 6 - Jacob og Camilla Haaland og alle barna fotografert i Askim. Bak står Gyda Marie og Hans Andreas. Til venstre Odd og framfor han står Alf. På fanget til mor sit Egil Olav Borg, og fremst sit Torbjørg. Olga står helt til høgre . Yngstemann, Georg William er ikkje med på bildet. Foto: Privat

  • Bilete 6 av 6 - Forfattar Bjørn Steinar Meyer framfor dei tyske nazistenes nazihovedstad Goslar som Olga Bjoner besøkte fleire gonger. Forfattaren følgte i hennar fotspor i samband med arbeidet til boka.

Stjerna som blei NS-leiar

Olga Bjoner med røter i Etne, blei landskjent og hylla for sitt banebrytande arbeid med å få norske kvinner til å organisera seg i bondekvinnelaget. Ho var ei stjerne som alle ville sjå. Så blei ho leiar for Nasjonal Samling sin kvinneorganisasjon …

av Grethe Hopland Ravn

Olga Bjoner med røter i Etne, blei landskjent og hylla for sitt banebrytande arbeid med å få norske kvinner til å organisera seg i bondekvinnelaget. Ho var ei stjerne som alle ville sjå. Så blei ho leiar for Nasjonal Samling sin kvinneorganisasjon …