• Bilete 1 av 5 - Vikingtida på læreplanen. Frå venstre: Beate Birkeland, Beate Staurland, Madelen Rønnevik og Jenny Marvik Johansen testar korleis vikingane flytta skipa sine langs dragseida. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 5 - Tolvåringane Jenni Kathrin Hansen (t.v.) og Josefin Hedvig Elinora Mattsson likte godt å læra om vikingtida.

  • Bilete 3 av 5 - Tove Selaas frå Haugalandsmuseene og Monica Nicolaisdatter Haugan viser Jenny Marvik Johansen, Beate Birkeland og Beate Staurland skisser over funn som vart gjort i osebergskipet.

  • Bilete 4 av 5 - Jan Torkel Imsland Mo fekk prøva seg som viking.

  • Bilete 5 av 5 - Alle elevane fekk laga armband med runeskrift.

Underhaldande skuletime

Kvifor vikingane drog båtane sine over land i staden for å reisa sjøvegen fekk 12 år gamle Jenni Kathrin Hansen og andre elevane ved Imsland skule svar på då Vindafjordmuseet tok turen til skulen for å fortelja om vikingtida.

av Irene Mæland Haraldsen

Kvifor vikingane drog båtane sine over land i staden for å reisa sjøvegen fekk 12 år gamle Jenni Kathrin Hansen og andre elevane ved Imsland skule svar på då Vindafjordmuseet tok turen til skulen for å fortelja om vikingtida.