• Bilete 1 av 3 - Godt planlagt eigarskifte. Tidlegare eigarar i Kalstveit og Vik AS, Tor og Toril Vik, har gitt stafettpinnen vidare til dei nye eigarane, skjoldabuane Bjørn Frode Hustoft og Sigmund Langeland. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 3 - Bjørn Frode Hustoft (t.v.), Tor Vik og Sigmund Langeland har fortsatt litt byggjemateriale på lager til internt bruk.

  • Bilete 3 av 3 - Gamle, gode minne. I bedrifta sine lokale på Liaheia var det tidlegare skule der Tor Vik starta som førsteklassing.

Vidare på lokale hender

Etter 45 år i som bedriftseigar har byggmeister Tor Vik (68) frå Skjold gitt stafettpinnen vidare til sambygdingane Sigmund Langeland (42) og Bjørn Frode Hustoft (41) som nå har sikra seg aksjemajoriteten i det kjente byggefirmaet Kalstveit & Vik AS.

av Irene Mæland Haraldsen

Etter 45 år i som bedriftseigar har byggmeister Tor Vik (68) frå Skjold gitt stafettpinnen vidare til sambygdingane Sigmund Langeland (42) og Bjørn Frode Hustoft (41) som nå har sikra seg aksjemajoriteten i det kjente byggefirmaet Kalstveit & Vik AS.