• Bilete 1 av 3 -

  • Bilete 2 av 3 - Monica Grindheim frå Etne blei tildelt eldsjelprisen for sitt store engasjement innan frivillig arbeid.

  • Bilete 3 av 3 - Bjørn Kjetil Hellestræ i SR-bank orienterte om innsamlingstenesta Spleis.

Delte av overskotet

To gonger i året deler Sparebankstiftelsen SR-bank ut pengar til allmennyttige føremål. Det kom mellom anna speidarar, idrettslag og røde kors i Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal til gode då banksjef Magne Christiansen opna lommeboka og delte ut haustens gåvebrev.

av Irene Mæland Haraldsen

To gonger i året deler Sparebankstiftelsen SR-bank ut pengar til allmennyttige føremål. Det kom mellom anna speidarar, idrettslag og røde kors i Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal til gode då banksjef Magne Christiansen opna lommeboka og delte ut haustens gåvebrev.