• Bilete 1 av 3 -

  • Bilete 2 av 3 - Sigbjørn Børretzen er operativ leiar i Etne Røde Kors hjelpekorps.

  • Bilete 3 av 3 - Sigbjørn Børretzen gir instruksjonar til kursdeltakarar og stab før dei legg avgarde på leiting ved Olav Vik-stiftinga i Etne. Det var i eit søk- og redningskurs sist helg.

Utviklar i redning

Erlend Håheim frå Etne er ein av sju som skal vidareutvikle redningsarbeidet i Norges Røde Kors.

av Torstein Tysvær Nymoen

Erlend Håheim frå Etne er ein av sju som skal vidareutvikle redningsarbeidet i Norges Røde Kors.