• Bilete 1 av 5 - Fasade på Fjæra skule slik bygget står i dag. Foto: Privat

  • Bilete 2 av 5 - Fjæra skule blei bygd tidleg på 1980-talet.

  • Bilete 3 av 5 - Fasade mot vest.

  • Bilete 4 av 5 - Kjøpar. Robert Straabø Melkeraaen.

  • Bilete 5 av 5 - Teikningar på korleis den gamle skulen kan sjå ut når den er ferdig. Foto: Tungesvik bygg

Kjøper nedlagt skule

Om alt går som Robert Melkeraaen (43) håpar på, kan det bli overnattingstilbod i gamle Fjæra skule allereie frå i sommar. Han vil også byggja ein del av skulen om til fast bustad.

av Grannar

Fakta: Etneelva

Fjæra skule

Bygd i 1982

Bra. 855 kvm

Tomt 4,2 mål

Skuledrifta blei lagt ned i 2005

Bygninga inneheld i dag to dusjar, foaje m/trapp, to kontor, gymsal, scene, eit klasserom, vindfang, bod, tre garderobar, eit apparatrom, eit vaskerom, fire soverom, seks toalett og to kott

 

Om alt går som Robert Melkeraaen (43) håpar på, kan det bli overnattingstilbod i gamle Fjæra skule allereie frå i sommar. Han vil også byggja ein del av skulen om til fast bustad.