• Bilete 1 av 2 - Leiv Magne Larsen ved Kaldheims Bildeler As står klar til å ta imot gamle mopedar og motorsyklar. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 2 - Leiv Magne LArsen har sidan 1983 tatt imot privatbilar, varebilar og ein del bubilar til vraking ved Kaldheims Bildeler i Sandeid.

Pantordning blir utvida

Vrakpanten blei frå nyttår utvida til å gjelda fleire køyretøy enn bil, og ved Kaldheims Bildeler AS i Sandeid er dagleg leiar Leiv Magne Larsen klar til å ta imot både gamle mopedar og motorsyklar som er modne for skroting.

av Irene Mæland Haraldsen

Fakta

Det blir utbetalt følgjande beløp ved vraking frå 2018:

  • Lastebilar: 5.000 kroner.
  • Mopedar, lette og tunge motorsyklar: 500 kroner.
  • Campingvogner og bubiler: 3.000 kroner.
  • Den ordinære vrakpanten på 3.000 kroner for personbilar, varebilar og enkelte andre køyretøy blir vidareført.Kjelde: Miljødirektoratet

Vrakpanten blei frå nyttår utvida til å gjelda fleire køyretøy enn bil, og ved Kaldheims Bildeler AS i Sandeid er dagleg leiar Leiv Magne Larsen klar til å ta imot både gamle mopedar og motorsyklar som er modne for skroting.