No ligg det an til ei stor auke i sosiale ytingar.

NAV-leiar Jan Ivar Bringedal håpar nye tiltak for flyktningegruppa vil dempe belastninga på sosialbudsjetta. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Èin av 28 har fått jobb

Berre éin av dei 28 flyktningane i Etne som har fullført introduksjonsprogrammet, har fått seg ordinær fulltidsjobb. No ligg det an til ei stor auke i sosiale ytingar.

av Torstein Tysvær Nymoen

Berre éin av dei 28 flyktningane i Etne som har fullført introduksjonsprogrammet, har fått seg ordinær fulltidsjobb. No ligg det an til ei stor auke i sosiale ytingar.