NAV-leiar Jan Ivar Bringedal håpar nye tiltak for flyktningegruppa vil dempe belastninga på sosialbudsjetta.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
NAV-leiar Jan Ivar Bringedal håpar nye tiltak for flyktningegruppa vil dempe belastninga på sosialbudsjetta. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Èin av 28 har fått jobb