• Bilete 1 av 5 - Samla til konfirmantleir på Eintveit. F.v.Lars Westerheim Søyland, Eivind Grimås, Håkon Staknes Bakkedal, Ola Vestbø, Karsten Langhelle, Benjamin Smelvær Thunes, Hanna Marvik Johansen, Natalie Apeland Skarpeid, Matias Staknes, Ingrid Skogen, Susanne Vormestrand Kro, Lena Guldhav, Karine Johannessen Aarekol, Hanne Bjelland, Andreas Hårde, Marie Rødne, Anja Innvær Staurland, Hanna Elisabeth Staurland og Linnea Hansen. Framme: Sokneprest Harald Eintveit og Rune Vestbø. Foto: Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 5 - Sokneprest Harald Eintveit har arrangert sin åttande og siste konfirmantleir på heimegarden i Åkrafjorden.

  • Bilete 3 av 5 - Lena Guldhav (14) frå Vikedal, t.v, Hanna Elisabeth Staurland (14) frå Imsland og Linnea Hansen (15) frå Imsland trivst godt på konfirmantleiren på Eintveit.

  • Bilete 4 av 5 - Matias Staknes (14) t.v., Lars Søyland (15), Benjamin Thunes (15) og Eivind Grimås (14) får demonstrert ei gamal reveglefse av Harald Eintveit.

  • Bilete 5 av 5 - Ola Vestbø (15) lærer å setja opp ei røyskattfelle.

Åttande og siste vertskap for soknepresten

Kvar vår i åtte år har soknepresten i Vikedal, Harald Eintveit (66), invitert årets konfirmantkull til leir på heimstaden sin i Åkrafjorden. Sist helg sette han punktum for den årelange tradisjonen.

av Irene Mæland Haraldsen

Kvar vår i åtte år har soknepresten i Vikedal, Harald Eintveit (66), invitert årets konfirmantkull til leir på heimstaden sin i Åkrafjorden. Sist helg sette han punktum for den årelange tradisjonen.