• Bilete 1 av 3 - Anleggsmaskinane jobbar på spreng for å få vegen frå krysset ved Litledalen kraftstasjon til Hardeland kraftstasjon ferdig utbetra. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

  • Bilete 2 av 3 - Det er lagte nye kraftkabler frå Hardeland kraftstasjon til Litledalen kraftstasjon. Dels i vegen, og siste del langs røyrgata.

  • Bilete 3 av 3 - Brua på fylkesvegen inst i Litledalen skal etter planen bli erstatta med ei ny. Men først må ei klagesak kring kor stor ho skal vere handsamast av Vegdirektoratet.

Store kontraktar skal ut

I samband med dei store anleggsarbeida som SKL skal til med i Litledalen, blir den kommunale vegen no rusta opp.

av Torstein Tysvær Nymoen

I samband med dei store anleggsarbeida som SKL skal til med i Litledalen, blir den kommunale vegen no rusta opp.