Skapte brudulje om styreverv.

Reidar Håvås (Ap) terga opp delar av kommunestyret i Vindafjord då han reiste spørsmål om ni medlemmer i kommunestyret er inhabile til å velje forslag til kandidat til styret for Haugaland Kraft. Han viste til at dei eig aksjar i SØK der forlaget kjem frå, og der kandidaten har plass i styret. Foto: Jon Edvardsen

Ville ha habiliteten vurdert

Ap-politikar Reidar Håvås ville vurdere habiliteten til ni representantar før kommunestyret kunne utpeike ein mogleg kandidat til styret i Haugaland Kraft. Utfallet av den oppheita diskusjonen blir at Vindafjord ikkje får sjansen til å føreslå nokon.

av Jon Edvardsen

Ap-politikar Reidar Håvås ville vurdere habiliteten til ni representantar før kommunestyret kunne utpeike ein mogleg kandidat til styret i Haugaland Kraft. Utfallet av den oppheita diskusjonen blir at Vindafjord ikkje får sjansen til å føreslå nokon.