• Reidar Håvås (Ap) terga opp delar av kommunestyret i Vindafjord då han reiste spørsmål om ni medlemmer i kommunestyret er inhabile til å velje forslag til kandidat til styret for Haugaland Kraft. Han viste til at dei eig aksjar i SØK der forlaget kjem frå, og der kandidaten har plass i styret. 
Foto: Jon Edvardsen
    Bilde 1 av 2 - Reidar Håvås (Ap) terga opp delar av kommunestyret i Vindafjord då han reiste spørsmål om ni medlemmer i kommunestyret er inhabile til å velje forslag til kandidat til styret for Haugaland Kraft. Han viste til at dei eig aksjar i SØK der forlaget kjem frå, og der kandidaten har plass i styret. Foto: Jon Edvardsen
  • For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Ville ha habiliteten vurdert