• Bilete 1 av 3 - Godt vaksne damer i Øvre Vats held liv i misjonstradisjonen. F.v.: Ingeleiv Eide, Aud Nesheim (berre på besøk denne dagen), Kari Meling, Martha Rødde, Solveig Eidhammer og Borghild Rullestad. Foto: Grethe Hopland Ravn

  • Bilete 2 av 3 - Solveig Eidhammer er 102 år, og framleis aktiv i Misjonsforeningen. Ho bur heime, og diskar opp for dei andre kvinnene når det er hennes tur til å vera vert.

  • Bilete 3 av 3 - Innsamling til Det Norske Misjonsselskap har damene i Misjonsforeningen gjort i mange år. Då samlar dei inn pengar i denne bøssa, og i løpet av året blir det fleire tusen kroner.

Hygge, Bibel og innsamling

Ein gong i månaden møtest seks godt vaksne damer til misjonsforeining, med sosialt fellesskap og kristen tru som bakteppe. Å få bidra til å hjelpa andre er eit høgdepunkt for klubben med anar 150 år attende i tid.

av Grethe Hopland Ravn

Ein gong i månaden møtest seks godt vaksne damer til misjonsforeining, med sosialt fellesskap og kristen tru som bakteppe. Å få bidra til å hjelpa andre er eit høgdepunkt for klubben med anar 150 år attende i tid.