• Bilete 1 av 4 - Bjørn Ellingsen og Berit Saltnes er glade for at dei kunne bidra til at den gamla bandsag og anna reiskap vart berga. No skal det nyttast i eit gamalt sagbruk dei skal restaurere på Børkjenes i Etne. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

  • Bilete 2 av 4 - Bjørn Ellingsen og Berit Saltnes inne i det gamle sagbruket. Det er her saga dei henta på Innbjoa skal få nytt liv.

  • Bilete 3 av 4 - Den gamla bandsaga vart tatt i bruk på 1920-talet. Om nokre år kan ho vere i bruk att.

  • Bilete 4 av 4 - Faksimile av Grannar 9. april i år.

Unngjekk søppelfyllinga

Hugsar du den nesten 100 år gamle bandsaga på Innbjoa som sto i fare for å ende sine dagar på søppelplassen? No får ho nytt liv i eit restaureringsprosjekt på Børkjenes.

av Torstein Tysvær Nymoen

Hugsar du den nesten 100 år gamle bandsaga på Innbjoa som sto i fare for å ende sine dagar på søppelplassen? No får ho nytt liv i eit restaureringsprosjekt på Børkjenes.