Leif Grindheim er ny styreleiar i stiftinga Vestnorsk senter for bygdeutvikling, som no førebur sal av den store Tesdal-garden i Etne. FOTO: TORSTEIN NYMOEN
Styreleiar Leif Grindheim inviterer i desse dagar mellom anna landbruksorganisasjonene i Etne til ein samtale om korleis overskotet etter salet av den tidlegare jordbruksskulegarden på Tesdal skal forvaltast. ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Vil drøfta bruken av pengane