• Bilete 1 av 4 - Heile driftsbygningen ligg i ruinar etter gardsbrannen i Stordalen. Bonde Knut Helge Åsbø er innstilt på å bygga oppigjen, men er nå først og fremst opptatt av å takka dei mange som har gitt støtte etter tragedien. Foto: Arne Frøkedal

  • Bilete 2 av 4 - Torbjørn Grønstad, som er leiar i Etne bondelag, uttalar seg på vegner av Knut Helge Åsbø som eigde garden som blei ramma av brann i førre veke. Arkivfoto

  • Bilete 3 av 4 - Ein dramatisk situasjon møtte brannmannskapet då dei kom fram til garden på Åsbø. Foto: Øystein Silde Frønsdal

  • Bilete 4 av 4 - Rundt 35 ungdyr brann inne, men mjølkekyrne kom sege ut. Foto: Øystein Silde Frønsdal

Takkar for omfattande støtte

Mjølkebonde Knut Helge Åsbø (34) sender ein varm takk til dei mange som har hjelpt til og støtta familien etter at branntragedien ramma bruket ved Stordalsvatnet i Etne.

av Arne Frøkedal

Mjølkebonde Knut Helge Åsbø (34) sender ein varm takk til dei mange som har hjelpt til og støtta familien etter at branntragedien ramma bruket ved Stordalsvatnet i Etne.