• Bilete 1 av 5 - I alt 15 dekar er med i reguleringsplanen for Eiodalen Handelssenter. Senteret blir eit visuelt løft for denne delen av Ølen sentrum dersom Ølen Sentrumsutvikling realiserer planen sine. Foto: Jon Edvardsen

  • Bilete 2 av 5 - Gangvegen ved frå Ølen Mobel og utover er føreslått heva for å kome i plan med det nye fotgjengarfeltet litt vest for Sandeidvegen.

  • Bilete 3 av 5 - Både fotgjengarfeltet og avkøyringa ved Shell blir tatt vekk. Ny avkøyring blir aust for brua der også varemottaket for det nye senteret skal vere.

  • Bilete 4 av 5 - Gangvegen ved frå Ølen Mobel og utover er føreslått heva for å kome i plan med det nye fotgjengarfeltet litt vest for Sandeidvegen.

  • Bilete 5 av 5 - Både fotgjengarfeltet og avkøyringa ved Shell blir tatt vekk. Ny avkøyring blir aust for brua der også varemottaket for det nye senteret skal vere.

Plan for Eiodalen

Det nye handelssenteret i Eiodalen blir eit bidrag til Ølen sitt ansikt utad og blir bygd med høg arkitektonisk utforming. Det forpliktar utbyggarane seg til i forslaget til plan for området.

av Jon Edvardsen

Det nye handelssenteret i Eiodalen blir eit bidrag til Ølen sitt ansikt utad og blir bygd med høg arkitektonisk utforming. Det forpliktar utbyggarane seg til i forslaget til plan for området.