• Bilete 1 av 2 - 10. klassingar som les for 1. klassingar er forska på, og resultata viser at slike lesevenner er positivt for læring Illustrasjonsfoto: Alf-Helge Mitchell

  • Bilete 2 av 2 - Monica Gundersen Mitchell har skrive doktorgradsavhandlinga: Lesemøtet som arena for utvikling av litterær kompetanse. Foto: Asbjørn Jensen, UiS

Forska på lesevanar

Monica Gundersen Mitchell (43) har skrive doktorgradsavhandling om korleis høgtlesing kan bidra til utviklinga av eleven sin litterære kompetanse.

av Grethe Hopland Ravn

Monica Gundersen Mitchell (43) har skrive doktorgradsavhandling om korleis høgtlesing kan bidra til utviklinga av eleven sin litterære kompetanse.