• Bilete 1 av 6 - Frå byass til bygdemenneske. I Imsland sørgjer dei for at overgangen ikkje blir for stor. Med tiltak innan inkludering og integrering er trivselen stor ifylgje Guro Woster, som kjenner seg godt tatt i mot. Her med vesle Sina Riska (7mnd) på fanget. Foto: Sirianne Vikestad

  • Bilete 2 av 6 - Med god mat på bordet flyt samtalen. Det var målet med arrangementet som Imsland Bygdekvinnelag stelte i stand i helga. — Dette er av stor betydning for å få kontakt med folk, seier sveibu Siren Kraakenes (t.h) og gir tommel opp for initiativet. Her med konditor Mari Ersland (t.v) og styremedlem Bente Kjos-Wenjum (i midten).

  • Bilete 3 av 6 - Sigrun Staurland (t.v) og Klara Langeland hugsar godt då dei var nye i bygda. — Det gjekk godt, men det var òg einsamt då det var ikkje ungar i bygda då me kom, fortel dei. Også då var det bygdekvinnelaget som sørgde for det sosiale, minnest dei.

  • Bilete 4 av 6 - Martha B. Christoffersen og mannen Ragnar Christoffersen tok turen frå Stavanger for å få med seg arrangementet. For utflyttaren Martha var det eit kjærkomme syn med mange kjente andlet samla på ein stad. I tillegg vart dei mette på baccalao, som Ragnar ikkje kunne få nok av. — Den var skikkeleg god, skrytte han.

  • Bilete 5 av 6 - Utstilling av kofter var ein del av opplegget i regi av bygdekvinnelaget.

  • Bilete 6 av 6 - Styreleiar i Imsland Bygdekvinnelag, Anita Øvregård, rører i gryta med eit stort smil, og det med god grunn. Deira initiativ til fokus på inkludering og integrering over eit godt måltid vart ein suksess i helga. Foto: Sirianne Vikestad

Bygdekvinner samla fullt hus

Innflyttar Guro Woster føler seg velkommen til Imsland. Bygdekvinnelag vart mildt sagt overraska over kor mange som møtte opp for å støtte initiativet deira om inkludering og integrering i lokalsamfunnet.

av Sirianne Vikestad

Innflyttar Guro Woster føler seg velkommen til Imsland. Bygdekvinnelag vart mildt sagt overraska over kor mange som møtte opp for å støtte initiativet deira om inkludering og integrering i lokalsamfunnet.