«Kongen», er ved kai i Oslo, skal byggast om til elektrisk drivkraft av Ølensvåg-konsernet Westcon.
Pressefoto
«Kongen», er ved kai i Oslo, skal byggast om til elektrisk drivkraft av Ølensvåg-konsernet Westcon. Pressefoto

Westcon skal gi «Kongen» straum