Det som finst igjen av gravminne er spreidde rundt. Mons L. Ekaas (1828–1896), og hustru, som det står på korset.
Det som finst igjen av gravminne er spreidde rundt. Mons L. Ekaas (1828–1896), og hustru, som det står på korset.

Kyrkjegarden midt i skogen