Hovudsak

Listetopp Kristin Golf og Venstre kjem ikkje inn i kommunestyret om den siste målinga blir fasit på valdagen.
TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Ny partimåling for Etne:

Venstre på veg ut av kommunestyret

Abonnement
Berre formaliteter står att før første spadetak for Langfoss panorama. Utbyggarane håpar på byggestart i oktober.
ILLUSTRASJON: OPUS ARKITEKTER

— No kryssar me fingrane for at me får til byggjestart 1. oktober

Abonnement
Rådgjevar Axel Krüger (t.v.) og fagleiar for vatn og avløp i Etne kommune, Eirik Molland slår fast at vasskvaliteten i dei kommunale vassverka er god. Bilete er tatt ved Etnesjøen vassverk som snart skal rustast opp for fleire millionar kroner.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Investerer millionar for å sikre drikkevatnet

Abonnement
Etne omsorgssenter opna i fjor haust. Akkurat no er alle dei 30 sjukeheimsplassane belagt. Kapasitetsutfordringa blir løyst ved å leige to plassar ved Ølen omsorgssenter i Vindafjord.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Stort press på pleie- og omsorgstenesta gir utfordringar

Abonnement
Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim har tenkt seg om, og står fast ved at regnbogeflagget skal heistast ved Etne tinghus 28. juni.
Meiningsmåling:

Senterpartiet er vinnaren

Abonnement
Lars Olav Bergsvåg (t.v.) og Sondre Gunleiksrud ser langt fleire fordelar enn ulempar for Etne ved å slå seg saman med Vindafjord. No vil dei ha omkamp om saka som dei to kommunestyre sa nei til i 2016.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

For tre år sidan sa innbyggarane i Etne og Vindafjord nei til samanslåing. No vil Høgre ha omkamp.

Abonnement
Arne Edvard Askjem er næraste nabo til fyllinga på Kambe. Bildet er tatt etter det meste av søppelet som låg synleg i dagen blei fjerna. Han krev at det no blir slutt på dumping av alle typar avfall der.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Krev at fylling blir stengd

Abonnement
Heile strekninga mellom Bakka og Solheim er planlagd med same standard som nye E134 gjennom Skjold (bildet).

FOTO: TOMIN MELING/MELING MEDIA

Bakka-Mo kan bli prioritert i tøff kamp om statlege vegpengar

Abonnement
Etne omsorgssenter opna i fjor haust. Akkurat no er alle dei 30 sjukeheimsplassane belagt. Kapasitetsutfordringa blir løyst ved å leige to plassar ved Ølen omsorgssenter i Vindafjord.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Avdekte ei rekke regelbrot på omsorgssentra i Etne og Vindafjord: — Me har ikkje lagt noko i mellom i rapporten, så den treff nok leiarane rett i brystet.

Abonnement
Det blir truleg slutt på at du må betale 28 kroner ekstra i bussbillett for å passere kommune- og fylkesgrensa mellom Etne og Vindafjord. Den nye prisen for ein vaksen som reiser frå Etne til Haugesund blir då berre 37 kroner.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Snart blir det mykje billigare å reise med buss over fylkesgrensa

Abonnement
Baidaa Shamka Alhamdan er glad for å ha fått praksisplass på Etne omsorgssenter. Når  ho har fagbrevet som som helsefagarbeidar i hånda håpar ho på å finne fast arbeid i Etne.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Syriske Baidaa (32) pendlar frå Etne til Odda for å bli helsefagarbeidar

Nav-tiltak for flyktningar har gitt gode resultat.

Abonnement
Verksmeister Toralf Klungland (t.v), dagleg leiar Eldar Tranøy og mekanikar Joakim Bruland gler seg over framtida ser lys ut for MCE AS.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Det er optimisme hos den største private verksemda i Etne. Og dei treng fleire folk.

Abonnement
Denne kulverten i det nye bustadfeltet i Prestalio klarte ikkje å ta unna dei enorme vassmengdene som kom ned frå lia ovanfor under flaumen 26. september i fjor. Bildet er teke eit par dagar seinare.
ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

NVE åtvara mot denne kulverten. Kommunen gjekk god for den. Så kom flaumen.

Abonnement
Atle Røiland kom i konflikt med leiinga i Etne camping då han ville jobba fram eit prosjekt for å få bygd carportløysingar. No har leiinga ved campingen sagt opp leigekontrakten hans.
FOTO: GRETHE HOPLAND RAVN

Leigetakar oppsagd etter usemje på campingplassen

Abonnement