Sondre Gunleiksrud og Etne Høgre fekk heile kommunestyret med seg på at kommunen må syte for at alle som mottar helse- og omsorgstenestar skal få høve til å bli høyrde.
FOTO: TORSTEIN NYMOEN
Etne Høgre-leiar meiner lokalpolitikarar må tåle at folk blir sinte på dei, men at politikarar sjølve må vise at ein kan diskutere på skikkeleg vis. ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

«Unødig omkamp»

Det er slik Grannar i en leder omtaler Høgre sine tanker om kommunesammenslåing. At vi tegner et kart som ikke stemmer med terrenget. At det var en folkeavstemming som klart sa nei. Videre at vi prøver å tvinge oss på for å få til et arrangert ekteskap. Arbeiderpartiet beskylder oss for ikke å lytte til velgerne.

Vi i Etne Høgre er glade for at både Ap og den «uavhengige» lokalavisa vil sette søkelys på våre tanker om fremtiden og vår politikk.

Det er helt forståelig at det ble motstand da man vedtok at den nye kommunen skulle hete «Etne». Et genialt sjakktrekk fra motstanderne i styringsgruppa. Folkeavstemmingen i Etne hadde en valgdeltakelse på 54,3 %, noe som er svært lavt. Det betyr at for ca. halvparten av de stemmeberettigede var dette enten en sak som ikke var viktig, som var vanskelig å ta et valg i eller som var slik at kanskje følte seg maktesløs i.

Av disse stemte 953 nei, mens 722 ja. Ser man på kretsene så var det så å si dødt løp i fjorden og Etnesjøen. Tydelig nei for Skånevik og Sævareid. Vi tenker slik at svært mange faktisk stemte for, og alt for mange valgte å ikke avgi sin stemme. Veldig mange stemte ja, og mange har sagt til oss at vi må ta opp igjen kampen. Det lytter vi til. Mange stemte også nei, og det forstår vi. Da må vi forstå hvorfor og se på om det er noe som kan gjøres bedre i en ny runde.

Vi tror at de viktigste årsakene til at folk sa nei i Etne var tilskuddene til landbruket og hurtigbåtruta fra Skånevik. I en ny runde må vi få bedre tall på bordet for landbruket. Samtidig må vi se på hvordan dagens ordninger bedre kan videreføres. Her gjorde vi nok ikke en god nok jobb. Hurtigbåten fra Skånevik er vital for hele kommunen, men spesielt for Skånevik. Ved en eventuell kommunesammenslåing, eller overgang til Rogaland, er det en forutsetning at denne bevares.

Vi ser nå at NAV i våre to kommuner ønsker å slå seg sammen. Det tenker vi at er fornuftig. Men, det er samtidig tydelig at vi ligger i feil fylke. NAV er også tydelige på det. Dette må vi lytte til. I Vestland styres midlene sentralt, mens det i Rogaland er mer lokale tilpasninger.

Både Etne og Vindafjord har en økonomi som ikke er solid nok. Begge kommuner har en liten og sårbar administrasjon. Interkommunalt samarbeid har frem til nå vært løsningen. Men det er vanskelig å se hvordan økt interkommunalt samarbeid vil være en løsning for fremtiden. Det begrunner vi med at det er vanskelig å påvirke tjenestetilbudet. Våre rådmenn frem til nå, har gjemt seg bak vertskommunemodellen og trukket på skuldrene.

Nå skal ikke vi påstå at Vindafjord har gjort en dårlig jobb, for det er ikke riktig. Her kan vi trekke frem løftet vi har fått innen brannvern, legevakt og barnevern. Men dersom vi skal samarbeide om mer ender vi opp som et teknisk styre som kun bevilger de pengene vi får beskjed om uten å også kunne bestemme innholdet. Det ønsker nok verken vi eller Vindafjord. Da er det bedre å slå seg sammen til en kommune.

Så hva har Hordaland gjort for oss til nå? Jo, man har lagt ned Etne vgs. Har vi fått ny vei eller plan om ny vei over Håland? Nei, og det kommer nok ikke til å skje heller siden man heller prioriterer nabokommunen i nord. Fikk vi beholde den offentlige tannklinikken i Skånevik? Nei, den er lagt ned.

Vi ønsker å bruke det neste året på å jobbe frem gode fakta, tall og konsekvenser for og imot kommunesammenslåing/overgang til Rogaland. Nettopp for å lytte til de som sa både ja og nei og de som ikke avga sin stemme.

Sondre Gunleiksrud
3. kandidat
Etne Høgre