I Kommunebarometeret 2019 gjer Etne det best på saksbehandling.Arkivfoto
I Kommunebarometeret 2019 gjer Etne det best på saksbehandling.Arkivfoto

Ytterlegare nedgang på barometeret