Gustav Løge Fosse.  Foto: Jon Edvardsen
Gustav Løge Fosse. Foto: Jon Edvardsen

— Sit langt inne å endra skulane