Ei samanlikning av kommuneøkonomi viser meirforbruk for Vindafjord, og dermed det kommunen kunne ha spart ved å bruke like mykje som gjennomsnittet for dei ein samanliknar med. Utgangspunktet er utgifter per innbyggar. Foto: Jon Edvardsen
Ei samanlikning av kommuneøkonomi viser meirforbruk for Vindafjord, og dermed det kommunen kunne ha spart ved å bruke like mykje som gjennomsnittet for dei ein samanliknar med. Utgangspunktet er utgifter per innbyggar. Foto: Jon Edvardsen

Er dyrare på fleire område