Batteriferja «Matre» var planlagt ferdig til å gå inn i sambandet Skånevik–Utåker-Matre då Boreal Sjø AS overtok kontrakten som operatør ved årsskiftet. Men dieselferja «Kvinnherad» går inntil vidare. Ein trafostasjon til ladestasjonen er komen opp i Skånevik. 
Foto: Jon Edvardsen
Batteriferja «Matre» var planlagt ferdig til å gå inn i sambandet Skånevik–Utåker-Matre då Boreal Sjø AS overtok kontrakten som operatør ved årsskiftet. Men dieselferja «Kvinnherad» går inntil vidare. Ein trafostasjon til ladestasjonen er komen opp i Skånevik. Foto: Jon Edvardsen

Ny batteriferje må vente til brannårsak er avklara