Emilie Moi Eikje er leiar for prosjektet om frivillige tiltak i landbruket på Haugelandet der Oppdrag Skjoldafjorden er ein del av det. No håpar ho å få bønder og Tysvær med på miljøavtalar for å bøte på den dårlege tilstanden i terskelfjorden. Foto: Jon Edvardsen
Emilie Moi Eikje er leiar for prosjektet om frivillige tiltak i landbruket på Haugelandet der Oppdrag Skjoldafjorden er ein del av det. No håpar ho å få bønder og Tysvær med på miljøavtalar for å bøte på den dårlege tilstanden i terskelfjorden. Foto: Jon Edvardsen

Fjorden som treng litt hjelp