Her er krysset på nye E134 sett i retning vestover. Avkøyringa til Stordalsvegen mot Skånevik er vegen til venstre. Bilete er tatt før vegen vart opna. FOTO: JAN MARTIN GRINDHEIM
Her er krysset på nye E134 sett i retning vestover. Avkøyringa til Stordalsvegen mot Skånevik er vegen til venstre. Bilete er tatt før vegen vart opna. FOTO: JAN MARTIN GRINDHEIM

Nye skilt i Stordalen