Dagleg leiar ved Bunnpris i Etne, Hjørdis Tesdal Berg har fått på plass glasvegg i kassen for å hindra smittepreiing. Foto: Irene Mæland Haraldsen
Dagleg leiar ved Bunnpris i Etne, Hjørdis Tesdal Berg har fått på plass glasvegg i kassen for å hindra smittepreiing. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Lokalt firma sponsa glasvegg