Dagleg leiar ved Bunnpris i Etne, Hjørdis Tesdal Berg har fått på plass glasvegg i kassen for å hindra smittepreiing.
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Dagleg leiar ved Bunnpris i Etne, Hjørdis Tesdal Berg, må konstatere at butikken skal leggjast ned, truleg i november. ARKIVFOTO: IRENE MÆLAND HARALDSEN

Lokalt firma sponsa glasvegg