Ordførar Ole Johan Vierdal i sjukesenga på Haugesund sjukehus. Eit glatt torvtak førte til fallet. Foto: Privat
Ordførar Ole Johan Vierdal i sjukesenga på Haugesund sjukehus. Eit glatt torvtak førte til fallet. Foto: Privat

Fall fire meter frå torvtak