Kommunalsjefane Hans Erik Lundberg og Anne Sofie Sandvik håpar at korona-fondet får bein å gå på. Kommunane Etne og Vindafjord har aliert seg med Medvind Næringshage i søknadsprosessen.
Foto: Arne Frøkedal
Kommunalsjefane Hans Erik Lundberg og Anne Sofie Sandvik håpar at korona-fondet får bein å gå på. Kommunane Etne og Vindafjord har aliert seg med Medvind Næringshage i søknadsprosessen. Foto: Arne Frøkedal

Krisepakke til fordeling