Christine Haver, regionalplansjef i Rogaland fylkeskommune  trur at helseundersøinga vil gi viktig informasjon for framtida.
Foto: Elisabeth Tønnessen
Christine Haver, regionalplansjef i Rogaland fylkeskommune trur at helseundersøinga vil gi viktig informasjon for framtida. Foto: Elisabeth Tønnessen

Kartlegg folkehelsa i Rogaland for første gong