Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen vil ha folkemøte i tre av ni bygder i Vindafjord om skulerapporten. No har han fått marsjordre om folkemøte i alle bygdene. Foto: Jon Edvardsen
Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen vil ha folkemøte i tre av ni bygder i Vindafjord om skulerapporten. No har han fått marsjordre om folkemøte i alle bygdene. Foto: Jon Edvardsen

Må ut på ni folkemøte etter jul