Lærling Jonas Lundal i Haugaland Kraft har vore med på jobben med å legge ny høgspenning og samstundes fiberrør frå Fjæra til Langfosstunnelen.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Haugaland Kraft kjøper sine eigne aksjar hos Karmøy kommune og Haugesund kommune for 365 millionar kroner. Dermed har dei tilsvarande millionar ledig til å bruke forkjøpsretten på aksjane investeringsselskapet HitecVision har kjøpt av Fjeldberg Kraftlag. Illustrasjonsbilde frå kabelarbeid i regi av Haugaland Kraft. AKRIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Erfaringa er at alle får læreplass