Det er stort behov for fleire menn i helsesektoren, og her er det gjort grep. Sidan 2010 har over 400 menn tatt fagbrev som helsefagarbeidar, gjennom eit samarbeidsprosjekt mellom fleire etatar. Denne månaden skal også Etne kommune starta med prosjektet Menn i helse. 
Pressefoto
Det er stort behov for fleire menn i helsesektoren, og her er det gjort grep. Sidan 2010 har over 400 menn tatt fagbrev som helsefagarbeidar, gjennom eit samarbeidsprosjekt mellom fleire etatar. Denne månaden skal også Etne kommune starta med prosjektet Menn i helse. Pressefoto

Frå Nav til helsefagarbeidar

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!