Ein sambuar frå Øvre Vats er grunnen til at Ann Helen Høyvik frå Karmøy tok med seg flyttelasset til Vindafjord i fjor haust. Ho set også pris på å kome endå næmare fjell og natur, og tar pendling til jobb med på kjøpet. Foto: Jon Edvardsen
Ein sambuar frå Øvre Vats er grunnen til at Ann Helen Høyvik frå Karmøy tok med seg flyttelasset til Vindafjord i fjor haust. Ho set også pris på å kome endå næmare fjell og natur, og tar pendling til jobb med på kjøpet. Foto: Jon Edvardsen

Fann kjærleiken i ein annan kommune og flytta