Leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff og leiar i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes under ei markering frå bondeorganisasjonane i samband med jordbruksoppgjeret. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK
Leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff og leiar i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes under ei markering frå bondeorganisasjonane i samband med jordbruksoppgjeret. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Jordbruksoppgjeret: Frp sikra fleirtal