Omtrent slik vil biogassfabrikken i Etne bli sjåande ut.
ILLUSTRASJON: RENEVO AS
Omtrent slik vil biogassfabrikken i Etne bli sjåande ut. ILLUSTRASJON: RENEVO AS

Biogass: Kan bli konkurranse om råstoffet