Til saman kasta nordmenn 2.418.000 tonn hushaldningsavfall i 2020. Foto: Terje Pedersen / NTB/NPK
Til saman kasta nordmenn 2.418.000 tonn hushaldningsavfall i 2020. Foto: Terje Pedersen / NTB/NPK

Vi kastar årleg eit halvt tonn kvar