Mange turistar og lang ventetid på ferjestrekningar fører til at yrkessjåførar vil ha forkøyrsrett på ferjer. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK
Mange turistar og lang ventetid på ferjestrekningar fører til at yrkessjåførar vil ha forkøyrsrett på ferjer. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Yrkessjåførar vil har plass på ferjene