Andreas Lundegård er aktiv bonde, rekneskapsførar, takstmann og tidlegare bondelagsleiar. Han set pris på at det spirer og gror rundt seg. 
Foto: Privat
Andreas Lundegård er aktiv bonde, rekneskapsførar, takstmann og tidlegare bondelagsleiar. Han set pris på at det spirer og gror rundt seg. Foto: Privat

Likar at det veks og gror