Torsdag var 249 koronapasientar innlagde på sjukehus. Det var ni fleire enn dagen før. I alt 70 av pasientane ligg på intensivavdeling, og av dei får 51 respiratorbehandling. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK
Torsdag var 249 koronapasientar innlagde på sjukehus. Det var ni fleire enn dagen før. I alt 70 av pasientane ligg på intensivavdeling, og av dei får 51 respiratorbehandling. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

16.877 nye smitta registrerte siste døgn