NPK/NTB

ngvild Arianson og Tormod Sandsgård frå Vindafjordlista er klare for valkvelden.

Valforskar meiner bygdelister fyller eit behov etablerte parti ikkje fyller

Abonnement
Skal undersøkje konsekvensane av solceller i landbruket

Skal undersøkje konsekvensane av solceller i landbruket

Abonnement
Politiet har bedt om bistand frå Kripos i samband med dødsfallet til ein mann i 60-åra.
FOTO: IRENE MÆLAND HARALDSEN

Drapssikta kvinne varetektsfengsla i fire veker etter dødsfallet i Vindafjord

Abonnement
Det nye regelverket som tredde i kraft 15. februar får konsekvensar for haustens jaktsesong. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Nytt regelverk skapar frustrasjon blant jegerar

Abonnement
Ulovlege teiner kan gi dyre bøter. Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB / NPK

Fann ulovlege teiner i Ålfjorden

Abonnement
Prisen på straum vil stige noko utover hausten, men det er ikkje venta at vi får dei same høye prisane som i 2022. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Ventar lågare straumprisar til hausten

Abonnement
Badeliv på Romsa denne veka.
Foto: Privat

Juli blir varmare enn normalt i Sør-Noreg

Abonnement
Høgres Erlend Svardal Bøe saman med partileiar og dåverande statsminister Erna Solberg under eit besøk på Kvaløysletta sjukeheim i Tromsø i 2018. Torsdag vil Bøe fremje forslag i Stortinget om at regjeringa styrkjer arbeidet med å møte bølgja av demente i befolkninga. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB / NPK

Høgre utfordrar regjeringa på demensplan

Abonnement
Bildeserie
Minimum 300 treningstimar, må ein belage seg på å bruke i dei to første leveåra, om ein vil ha ein «brukande» gjetarhund. Skal du ha ein hund som hevdar seg i nasjonale konkurransar, blir timetalet fort 1000 i dei fire første åra. Etter det er det vanskeleg å lære ein hund noko nytt. Foto: Shutterstock / NTB / NPK

Den firbeinte bonden

Abonnement
Sveinung Rotevatn nøyt fiske i Etne sjølv om det ikkje blei fangst. Foto: Jan Terje Rafdal
Sveinung Rotevatn fekk prøva fiskelukka under eit valkap besøk i Etne i sommar. Nå vil statsråden ha tiltak for å sikra villaksen.
 Arkivfoto

Regjeringspartia, Venstre og Pasientfokus samde om lakseskatt på 25 prosent

Abonnement
Mattilsynet skal granske dei ti største oppdrettsselskapa. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Mattilsynet skal granske dei ti største oppdrettsselskapa

Abonnement
Geitene på Kvist har skapt mykje debatt den siste tida. Foto: Odd Arild Løseth

Noreg har andre definisjonar av husdyr og ville dyr enn andre land

Abonnement
2022 vart eit rekordår for hogst i norske skogar. Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB / NPK

Nye rekordar for norsk skogsdrift

Abonnement
Norske fjellbønder får no moglegheit til å dele kunnskap med kvarandre gjennom Nasjonalt senter for fjellandbruk AS. Foto: Lise Åserud / NTB/ NPK

Nytt senter skal bidra til kunnskapsdeling mellom fjellbønder

Abonnement
Ein pallekarm er ein karm som blir brukt på ein pall for å sikre lasta. Pallar er som lego – alt er standard og passar saman i eit enormt fraktsystem over heile verda. Dei finst i overflod i dagens samfunn og er ofte gratis om du vågar spørje. Eller du kan kjøpe på eit hagesenter – eller snikre sjølv. Foto frå boka: Maria Berg Hestad

Pall deg ut i hagen!

Abonnement
Bildeserie
Geitrams. Foto: Paul Kleiven / NTB / NPK

Grønt, godt – og gratis

Abonnement
Even Høydahl er seniorrådgivar i Statistisk sentralbyrå (SSB) Foto: Aleksander Andersen / NTB / NPK

SSB: – Utviklinga er urovekkjande for mange distriktskommunar

Abonnement
Styringsrenta blir sett opp til 3,25 prosent, meldte Noregs Bank torsdag. Foto: Frederik Ringnes / NTB / NPK

Styringsrenta på sitt høgaste nivå på 15 år: – Byrjar å svi skikkeleg for folk

Abonnement
Nordmenn renn ikkje på hyttevisningar i same grad som før. Her frå skjergarden i Kragerø. Foto: Geir Olsen / NTB / NPK

Største fallet i hyttesalet på 20 år

Abonnement
Kvar vår blir mange dyre bunader skadde og øydelagde, ifølgje Frende Forsikring. 
Foto: Tove Mossestad / Frende

Bunader til ein verdi av 30 milliardar kroner - og det kan bli dyrt å få skade på bunaden om han ikkje er forsikra

Abonnement