NPK/NTB

Kjersti Haugland, sjef i DNB Markets, trur Noregs Bank stansar rentehevingane tidlegare enn varsla. Foto: Berit Roald / NTB / NPK

Dette tenker eksperten frå Ølen om renteutviklinga

Abonnement
DNT går nye vegar for å lokke folk til fjells i staden for å stå i kø på ein flyplass. Foto: DNT

DNT ber folk snu

Abonnement
Nortura merkar sterkt konkurranse frå svenskehandel og kjedeprodukt. Men prisauken på energi og transport er hovudårsaka til at resultatet for første tertial er dårleg. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Stort underskot i Nortura

Abonnement
Bjørn Gimming blei torsdag attvald som leder i Noregs Bondelag. Foto: Heiko Junge / NTB / NPK

Held fram som leiar i bondelaget

Abonnement
Tre av fire seier dei planlegg å ta heile eller delar av sommarferien i Noreg i år, viser ei DNT-undersøking. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

— Etter to år med pandemi ser vi at stadig fleire grupper har oppdaga Noreg som ferieland

Abonnement
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil heller prioritere skattelette til alle enn å kutte i drivstoffavgiftene. Arkivfoto: Terje Bendiksby / NTB / NPK
Bilferien i sommar kan koste 30 kroner literen:

Professor meiner den økonomiske ulikskapen mellom folk i byar og distrikta aukar

Abonnement
Ein traktor fraktar rundballar på ein åker ved Gammel-Kleppe i Vågåmo. I jordbruksoppgjeret får bøndene 10,9 milliardar kroner til auka inntekt og kostnadskompensasjon for 2022 og 2023. 
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Fleirtal for jordbruksavtalen på Stortinget

Abonnement
Jon Askeland
Krev billigare drivstoff

— Næringslivet her i fylket har kraftig reduserte marginar med dei dramatiske energiprisane

Abonnement
Norsk næringsliv og fleire organisasjonar fryktar at EUs nye eggregel vil svekkje den geografisk spreidde eggproduksjonen i Noreg og dessutan auke matsvinnet. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Norsk næringsliv vil ikkje ha EUs nye eggreglar

Abonnement
Norske soldatar skal få kjøt frå Nortura. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Ny kjøtavtale mellom Nortura og Forsvaret

Abonnement
Høge prisar på drivstoff og straum rammar bygdene hardt, viser forsking frå Ruralis. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ny undersøking: høge straum- og drivstoffprisar rammar folk i distrikta hardare enn i storbyen

Abonnement
I 2022 vil korn gi betre inntening enn mjølk for norske bønder, ifølgje berekningar frå Budsjettnemnda. Illustrasjonsfoto: Halvard Alvik / NTB / NPK

Bøndene tener meir på korn enn på mjølk

Abonnement
Landbruks- og matminister Sandra Borch og kålprodusent Anders Hørthe i kålåkeren på Hørte gard i Sylling i Buskerud med årets nykål. Foto: Stiftinga Norsk Mat

Norske forbrukarar vil ha norsk mat

Abonnement
Pukkellaksen er på lista over arter som ikkje er ynskte i Noreg. Foto: Henrik H. Berntsen / NINA / NTB / NPK

Ingen tiltak mot pukkellaks i år

Abonnement
KrF-leiar Olaug Bollestad meiner det må koste å øydeleggje verdifull matjord. Arkivfoto: Carina Johansen / NTB / NPK

Berre KrF vil ha avgift på nedbygging av matjord

Abonnement
Grunna koronapandemien har norske bønder dei siste åra hatt store problem med å skaffe sesongarbeidarar frå tredjeland. Gartnerhallen opplyser at det også i år er store utfordringar. Foto: Gorm Kallestad / NTB/ NPK

Framleis problem å skaffe sesongarbeidarar i landbruket

Abonnement
Det er få dagar til det offisielt kan erklærast sommar i Noreg. Men det blir ei stund til ein kan byte ut paraply med solkrem og shorts. Til helga blir det kjølig i nesten heile landet. Illustrasjonsfoto: Annika Byrde / NTB / NPK

Sommarvêret lèt vente på seg – kjølig langhelg i vente

Abonnement
Arbeidsløysa er den lågaste sidan 2008, ifølgje Statistisk sentralbyrå. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB / NPK

Lågaste arbeidsløyse på 14 år

Abonnement
Nortura vart utsett for eit større dataangrep like før jul, og det tok fleire veker før produksjonen vart starta opp att. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Nortura meiner russiske hackarar stod bak dataangrep

Abonnement
Svært få medisinstudentar og nyutdanna legar vil inn i fastlegeordninga. Helsedirektør Bjørn Guldvog er uroa for utviklinga. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

«Ingen» nyutdanna legar vil jobbe som fastlege

Abonnement