Kjell Hustveit og resten av eigarane i Ølmedal Kraft AS har tent pengar så det susar i slutten av 2021 og også i starten av det nye året. Året før gjekk dei derimot med 2 millionar i underskot. Han meiner ingen er tente med prisendringane dei siste to åra, og vil ha stabile prisar kraft som alle partar kan leve med. Foto: Jon Edvardsen
Kjell Hustveit og resten av eigarane i Ølmedal Kraft AS har tent pengar så det susar i slutten av 2021 og også i starten av det nye året. Året før gjekk dei derimot med 2 millionar i underskot. Han meiner ingen er tente med prisendringane dei siste to åra, og vil ha stabile prisar kraft som alle partar kan leve med. Foto: Jon Edvardsen

Vil ha stabile straumprisar trass millionvekst