Vatsbonde Jakob Eskeland er glad for at staten vil kompensere meir av bøndene sine straumutgifter. Han fryktar konsekvensane av at bøndene sine kostnader går til himmels på fleire frontar, både for kunstgjødsel og kraftfôr. Han er styremedlem i Rogaland Bondelag. 
Foto: Jon Edvardsen
Vatsbonde Jakob Eskeland er glad for at staten vil kompensere meir av bøndene sine straumutgifter. Han fryktar konsekvensane av at bøndene sine kostnader går til himmels på fleire frontar, både for kunstgjødsel og kraftfôr. Han er styremedlem i Rogaland Bondelag. Foto: Jon Edvardsen

Pris-galopp kan ramme bøndene hardt