Kolumbus har løyvd 170.000 kroner til å drive handlebuss i Vindafjord, og tilbodet blir også utvida til Vats. Her frå handlebussen i Vikebygd. ARKIVFOTO
Kolumbus har løyvd 170.000 kroner til å drive handlebuss i Vindafjord, og tilbodet blir også utvida til Vats. Her frå handlebussen i Vikebygd. ARKIVFOTO

Tar fleire bygder med på handlebussen