Staten må ta rekninga for bøndenes auka kostnader til energi og gjødsel, meiner leiar Bjørn Gimming i Noregs Bondelag. Denne veka heldt bøndene markering framfor Stortinget, i forkant av jordbruksoppgjeret som startar 27. april. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB / NPK
Staten må ta rekninga for bøndenes auka kostnader til energi og gjødsel, meiner leiar Bjørn Gimming i Noregs Bondelag. Denne veka heldt bøndene markering framfor Stortinget, i forkant av jordbruksoppgjeret som startar 27. april. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB / NPK

Uvanleg mange kyr til slakt – mange bønder gir opp