Imsland skule kan bli lagt ned frå hausten 2023 dersom tilrådinga blir vedtatt. Arkivfoto: Jon Edvardsen
Er en egoistisk og uansvarlig ved å ønske at skolene i Imsland (bildet) og Bjoa skal få leve videre ?
Arkivfoto: Jon Edvardsen
Imsland oppvekstsenter var eit hett tema under debatten om skulestruktur i 2022. I sitt alternative budsjett går Høgre inn for å legge ned skulen her og i Bjoa. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Kvifor skal Bjoa og Imsland skular leggjast ned?