Guri Ravatn (SV) vil ha eit prinsippvedtak om at Vindafjord skal seie nei til vindkraft på land. Jan Idar Haugen (Sp), til høgre i bakgrunnen, meiner det er symbolpolitikk og vil ikkje støtte forslaget. Ravatn har godt håp om å få fleirtal i kommunestyret. Foto: Jon Edvardsen
Guri Ravatn fekk resten av salen med på sitt forslag. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Miljø, fordeling og solidaritet