Naturen er avhengig av humler, bier og andre pollinerande insekt for å unngå at mangfaldet forsvinn.
Foto: Ola Jennersten/WWF-Sweden
Naturen er avhengig av humler, bier og andre pollinerande insekt for å unngå at mangfaldet forsvinn. Foto: Ola Jennersten/WWF-Sweden

Sjølv superheltar treng hjelp